benidorm

Wie of wat is de V.V.B.?

De Vlaamse Vriendenkring Benidorm is een vereniging zonder winstgevend doel. De V.V.B. zet zich voornamelijk in om overwinteraars en lange of korte verblijvers uit hun isolement te halen om hen in Benidorm een aangename tijd te laten doorbrengen. De V.V.B. organiseert dagreizen en reizen van meerdere dagen en de V.V.B. heeft iedere woensdag een gezellig samenzijn in haar clublokaal hotel La Marina waar telkens voor amusement wordt gezorgd, onder de vorm van optredens van artiesten, zang en dans, gezelschapsspelen, bingo enzovoort. (**)

Nu kunt U zich de vraag stellen is er nood aan een dergelijke vereniging in Benidorm?

Natuurlijk is er nood aan dergelijke organisatie, als men een probleem heeft is er bij de V.V.B. wel altijd iemand die kan helpen met raad. In de eerste plaats denk ik aan het verduidelijken van in het Spaans opgestelde document, bij ongeval, enz. (*) Bij ziekenhuisopname worden contacten gelegd met de mutualiteit, de familie wordt verwittigd. En voornamelijk een vriendschapsband smeden met andere leden van de club, die dezelfde interesses of hobby’s hebben.

De Vlaamse Vriendenkring Benidorm, met meer dan 400 aangesloten leden, behoort tot één van de grootste, betrouwbaarste en servicegerichte, Nederlandstalige verenigingen aan de Costa Blanca.

Ons team bestaat uit vriendelijke medewerkers welke zich richten op het aanbieden van een zo goed mogelijke begeleiding voor al onze leden en onze medewerking en/of onze begeleiding stopt niet aan het einde van de werkdag en zijn we, ook buiten de daguren, voor alle leden bereikbaar op diverse telefoonnummers want de V.V.B. is een vrijwilligersvereniging met als doel om onze leden te helpen die het even niet alleen redden.

Eens jouw jaarlijks lidgeld in regel kan je deelnemen aan diverse opleidingscursussen die wij organiseren in de maanden oktober t/m maart, zoals er zijn Spaanse taalopleiding, & hobbyklassen waarvoor wij een tussenkomst vragen in de gemaakte kosten maar verder hoef je voor onze hulp en begeleiding niks te betalen.

Verder trachten we onze leden, op onze woensdagnamiddagen, een waaier van activiteiten aan te bieden zoals zal blijken uit onze maandoverzichten want bij een drankje en een gezellige babbel – waar er op een ontspannen manier van gedachten kan gewisseld worden over allerlei zaken die het leven in Spanje aanbelangen – en verder is er altijd iets te doen zoals een dansnamiddag, optreden van artiesten, informatieve praatjes, een quizje, bingo, enz..

Onze hoofdtaken – uit onze opdrachten – bestaat uit dienstverlening.

We trachten om aan onze leden verschillende soorten hulp te verlenen en zo geven onze vrijwilligers – bestuursleden en losse medewerkers – adviezen en bijstand in diverse omstandigheden, zoals ziekenhuisopname, steun bij overlijden van een dierbare en taalproblemen.

Onze maandelijkse daguitstappen vallen zeker in de smaak bij onze leden en dit trachten we te behouden door voortdurend op pad te gaan om nieuwe bezienswaardigheden te ontdekken.

De weg naar het lidmaatschap ligt open voor iedereen maar Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten. Hebt U vragen of voorstellen die U graag besproken ziet, aarzel dan niet om de voorzitter of een ander bestuurslid te contacteren.

(*) Op vragen over huur, verhuur of verkoop van appartementen, geschillen met de huisbaas of verhuurder kunnen en/of mogen we als vereniging helaas niet ingaan.
(**) Sommige diensten kan de V.V.B. momenteel, door het coronagebeuren, niet aanbieden.