Informatie

Iedereen kan dus lid worden bij de Vlaamse Vriendenkring Benidorm maar het Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten.

De activiteitenkalender van de V.V.B. loopt van de maand oktober tot en met de maand maart.

Ga op woensdagnamiddag naar ons clublokaal, Hotel Marina, en neem contact op met de secretaris of vraag raad aan de infotafel.

Het lidgeld bedraagt € 25,- voor een gans jaar – van 1 oktober tot 30 september – ook al komt men maar voor een korte periode.

Bij de aansluiting dient men zijn identiteitskaart voor te leggen.

Ja kan ook het aansluitingsformulier downloaden, invullen en afgeven aan de secretaris of aan de infotafel.

Download HIER het aansluitingsformulier.

Bij het aanvaarden van hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de V.V.B.

Download HIER het huishoudelijk reglement.

(**)  Gesloten wegens Corona

Door alle beperkende maatregelen rondom het Coronavirus werd hotel Marina genoodzaakt om dicht te blijven.

De V.V.B. is dan ook verplicht om, van week tot week, uit te kijken waar er op woensdagnamiddag ‘coronaveilig’ kan samengekomen worden.