benidorm

Een vooruitblik op de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 (vervolg)

Met het individueel Lidgeld wil de V.V.B. een kwalitatieve werking garanderen en trachten we vooral te zorgen voor een degelijke ondersteuning en begeleiding van onze leden en deze ondersteuning kunnen we o.a. dankzij het lidgeld dat onze leden jaarlijks betalen garanderen.

We gaan dag in dag uit op zoek naar antwoorden op nieuwe uitdagingen die het pad van de V.V.B. kruisen en nemen zo onze rol in de samenleving ernstig.

Om de twee jaar kijken we of de inkomsten uit het lidgeld volstaan om onze werking optimaal te laten draaien.

Dit lukt, tot nu toe, aardig al weten we natuurlijk allemaal dat het leven de voorbije periodes wat duurder werd en wanneer we de aangepaste tarieven van ons lidgeld vergelijken met andere verenigingen dan zijn deze nog steeds sterk concurrentieel.

Een grote verhoging van het lidgeld is momenteel dus niet aan de orde, maar we zien ons wel genoodzaakt om het lidgeld te indexeren naar analogie met de gezondheidsindex van de voorbije twee jaar en daardoor ziet het lidgeld er de komende twee werkjaren er als volgt uit:

Inschrijving voor één werkjaar wordt € 30,–/lid maar de prijs van een dagkaart blijft behouden op € 10,–/gast.

In de maand oktober, met name de eerste woensdagen, vallen ons aan de infotafel telkens de wachtrijen op om het lidgeld te vereffenen.

We veronderstellen dat wachten en in de rij staan niet leuk is maar dat kan verholpen worden door, vooraf, het lidgeld te storten op het rekeningnummer: ES92.2100.7663.8302.0003.0776 van ‘Amigos Flamencos de Benidorm’ met vermelding van het/de lidnummer(s) waarvoor de storting bedoeld is.

Zodoende kunnen we de nieuwe lidkaart voor U klaar houden bij uw eerstvolgend woensdagbezoek. En ja, betalen met PayPal kan ook.

Ondertussen wensen we jullie een heerlijke en veilige zomer toe en verwachten we U op woensdag 5 oktober 2022 vanaf 14u00 in salon Neptuno in hotel Marina, Avenida Cuenca 6 in Benidorm.

Namens het bestuur van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm,
Anita, Fabienne, Tine, Rosette & Daniel.