benidorm

Hoe word ik lid?

Iedereen kan lid worden bij de Vlaamse Vriendenkring Benidorm maar het Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten.

De activiteitenkalender van de V.V.B. loopt van de maand oktober tot en met de maand maart.

Ga op woensdagnamiddag naar ons clublokaal, Hotel Marina, en neem contact op met de secretaris of vraag raad aan de infotafel.

Het lidgeld bedraagt € 30,– voor een heel jaar – van 1 oktober tot 30 september – ook al komt men maar voor een korte periode.

Vul HIER het aansluitingsformulier in en stuur het meteen online door.

OPGELET:
Je inschrijving is pas in regel nadat we het inschrijvingsgeld, zijnde € 30,-/inschrijving, hebben ontvangen.
Dit bedrag kan gestort worden op rek. nr. ES92 2100 7663 8302 0003 0776 van Amigos Flamencos de Benidorm of betaald worden via PayPal.
Graag de naam van de persoon welke lid wenst te worden vermelden a.u.b.
Verder zal jouw lidkaart klaarliggen aan de infotafel bij jouw eerstvolgend clubbezoek.

Bij het aanvaarden van hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de V.V.B.

Download HIER de statuten.

Download HIER het huishoudelijk reglement.

We houden U verder op de hoogte bij eventuele wijzigingen welke zich zouden voordoen i.v.m. de heersende pandemie in Spanje en de ons omringende landen en hopen dan ook het jaar 2023 te kunnen beƫindigen in de beste omstandigheden.

Blijf U alvast beschermen en hou het veilig!

Deelnemen aan ALLE activiteiten gebeurt onder eigen risico.
Bij opschorting van de evenementen, door overmacht (verwikkelingen bestuur en/of overheidsmaatregelen) dan wordt de V.V.B. niet verplicht om over te gaan naar volledige of gedeeltelijke terugbetalingen van de lidgelden.
Tevens ga ik akkoord dat de mij toegekende lidkaart strikt persoonlijk is en niet mag uitgeleend worden aan derden.