benidorm

Zijn er meer dan voldoende redenen om een zomerstop in te lassen?

Veel verenigingen zetten hun activiteiten in de zomer op een laag pitje of houden een ‘echte’ zomerstop, ‘Je bereikt toch niemand’.
En volgens ons klopt dat en is een zomerstop een goed idee.
Waarom stoppen zoveel verenigingen hun activiteiten in de zomer?

Wat ik vaak hoor:
• mijn leden zijn met vakantie of zitten liever aan het zwembad;
• in de zomermaanden ga ik liever naar mijn ‘thuisland’, naar mijn familie;
• ik wil een aantal weken vrij hebben en ga andere oorden gaan ontdekken.

Veel verenigingen hanteren in mijn ogen, net als de V.V.B., wel een erg lange zomerperiode, laten we zeggen van april tot september.
Zes maanden!
Maar kijk eens naar onze doelgroep.
Zijn onze leden ‘mensen in loondienst’? Neen!

Hebben we in de zomer echt minder bezoekers?

Ja, een deel van onze doelgroep is met vakantie, of beter gezegd naar hun ‘thuisland’ want ‘overwinteraars’ keren nu eenmaal terug.
Maar dat is steeds een ánder deel van onze leden!
Wij moeten niet de gedachtegang volgen van vakantiespreiding.
Want we werken met een wat ouder publiek, en dat zijn dan vaak mensen die niet aan schoolvakanties gebonden zijn.
Sommigen komen terug van vakantie en kieperen alle berichten en nieuwsbrieven ongelezen weg.
Anderen gaan hun mailbox door en lezen wat ze interessant vinden.
Dan is er nog de angst dat mensen in hun vakantie sneller op ‘uitschrijven’ klikken of bij thuiskomst de bezem halen door hun mailbox.
Maar ik denk dat dit wel meevalt.
Misschien openen minder mensen onze mailberichten in de zomermaanden, maar ‘uitschrijven’ is een actieve actie.
En waarom zou dat niet onze ‘Nieuwsbrief’ kunnen zijn als die een handige tip bevat?
En ja, we houden er aan om in de zomermaanden contact te houden met onze leden zodat we, zo nu en dan, doorgaan met onze mailberichten.
Leest U ze dan ook nog?