Bericht van het Consulaat in Alicante aan alle Belgen

Informatie coronavirus “COVID-19”

U kan volgende regionale nummers in Spanje bellen voor meer informatie over het coronavirus: www.mscbs.gob.es

Enkel in geval van nood, bel naar 112.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

Het algemeen reisadvies voor Spanje kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken..

Voor alle informatie over coronavirus, verwijzen wij naar de informatie op onze website: https://spain.diplomatie.belgium.be/nl/informatie-coronavirus-covid-19

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening optimaal te organiseren, raden wij iedereen die hier tijdelijk verblijft zich te registreren via [http://www.travellersonline.diplomatie.be(externe link)]www.travellersonline.diplomatie.be(externe link).​

     Affaires Consulaires Consulaire zaken | Consulaat van België in Alicante | Explanada de España 1-5°, 03002 Alicante | +34 965 929 147 | alicante@diplobel.fed.be | Twitter:@BelgiumMFA |Facebook: EmbajadadeBelgicaenEspana | Homepage: https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/cf9b1d36-a1c4-40c6-962e-64fd327fec68 http://spain.diplomatie.belgium.be/fr/ambassade-et-consulats/consulat-alicante

Recommended For You