Cookiebeleid

Op de website worden cookies gebruikt om te onderzoeken hoe we de website kunnen optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Dat doen we door bij gebruik van de website de bezoekers te analyseren met behulp van cookies.

Ook maken cookies het mogelijk voor ingelogde gebruikers van social media om bepaalde informatie van de website direct te delen met andere gebruikers.

U kunt er voor kiezen om de cookies handmatig via uw browser te blokkeren.

U kunt specifieke cookies en websites blokkeren of alle cookies van alle websites blokkeren die u bezoekt.

Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser:

Wilt u meer weten over cookies?

Ga dan naar http://www.allaboutcookies.org/

Leave a Reply