Corona virus

Welkom in tijden van Corona

Het corona-fenomeen heeft voor ons allen het leven wat overhoop gegooid en toch doen we verder... Read more »

Bericht van het Consulaat in Alicante aan alle Belgen

Informatie coronavirus “COVID-19” U kan volgende regionale nummers in Spanje bellen voor meer informatie over het coronavirus: www.mscbs.gob.es Enkel in geval van nood, bel naar 112. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... Read more »