Vlaamse Vriendenkring Benidorm

 

Lessen Spaans

 

Uurrooster studenten Spaans van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm
Uren
Niveau

Lunes de 09h a 10h

Vanaf maandag 8 oktober 2018 - Inschrijving NIEUWE studenten

Lunes de 10h a 11h

Niveau gevorderden Spaans B2

Na het afronden van het niveau B2 Spaans is de cursist in staat:

- gesprekken te voeren met het doel complexe problemen op te lossen, zoals het beschrijven van een probleem bij een product of concessies die een dienstverlener moet doen, middels het gebruik van een breed scala aan taalkundige constructies.

- heldere, gedetailleerde en samenhangende teksten te begrijpen en produceren over veel verschillende soorten onderwerpen gerelateerd aan ziijn eigen kennisveld.

Lunes de 11h a 12h

Niveau half gevorderden Spaans B1

Na het afronden van het niveau B1 Spaans is de cursist in staat: - gesprekken te voeren met het doel praktische problemen op te lossen en voldoen aan behoeften, inclusief de niet meest gangbare zoals maatregelen treffen, producten retourneren of aanspraak maken, middels het gebruik van een relatief breed scala aan taalkundige constructies.

- duidelijke, eenvoudige, lineair gestructureerde Spaanse teksten in neutraal taalgebruik te begrijpen en produceren over persoonlijke onderwerpen zoals zijn werk, studie of vrije tijd. kritische mening te geven over literaire werken of onderzoeksprojecten

Lunes de 12h a 13h

Beginnersniveau Spaans A2

Na het afronden van het niveau A2 Spaans is de cursist in staat:

- zich in het Spaans te redden in alledaagse situaties, zoals in winkels, restaurants, postkantoren, in het openbaar vervoer, middels het gebruik van eenvoudige taalconstructies.

- korte Spaanse teksten te begrijpen en produceren, zoals notities, berichten en persoonlijke brieven, middels eenvoudig taalgebruik.

Lunes de 13 h a 14 h

Beginnersniveau Spaans A1

Na het afronden van het niveau A1 Spaans is de cursist in staat:
- zich in het Spaans te redden in simpele situaties, zoals het afgeven van persoonlijke gegevens in een hotel en het vragen naar een prijs in een winkel, middels het gebruik van hele eenvoudige en beperkte taalkundige constructies.

- zeer korte en eenvoudige Spaanse teksten te begrijpen en produceren, zoals formulieren, ansichtkaarten en borden, middels het gebruik van woorden en eenvoudige uitdrukkingen.