Vlaamse Vriendenkring Benidorm

 

Jeu de Boules VVB

Hier wil ik me graag even voorstellen, ik ben Rob Eijeriks en ga voor de VVB de jeu de boules regelen. Het is de bedoeling om te beginnen met 1 keer per week te spelen en dit op dinsdag 's morgens om 10u. We verzamelen bij de jeu de boules banen in het “park Foietes” gelegen aan de grote parkeerplaats achter het treinstation in Benidorm, daar waar op woensdag de wekelijkse markt is. Op deze parkeerplaats is er voldoende gratis parkeerplaats en is vlak naast het park gelegen.

Bij de jeu de boules banen zijn er ook toiletten en net buiten het park is er een leuke gelegenheid om iets te drinken.


Voor degenen die geen jeu de boulesballen heeft , geen paniek, wij hebben altijd een paar sets op reserve.

Als u geen auto of fiets hebt of niet goed te been bent, er is een pendelbusje lijn nr. 26 dat van het centrum naar de Foietes rijdt , heen en weer.
We starten in oktober, bij grote deelname kunnen we er nog een extra dag aan toevoegen bijvoorbeeld dinsdagmorgen.

Algemene info

Leden van de VVB kunnen gratis meespelen. Indien je geen lid bent van de VVB, betaal je 2,5€ per dag. Na 3 keer meespelen moet je lid worden van de VVB (20€ per jaar).

Petanque is de Provençaalse variant van jeu de boules, hoewel beide termen vaak als synoniemen worden gebruikt. Jeu de boules omvat alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld. Er is weinig of geen uitrusting en infrastructuur nodig; het is eenvoudig van opzet, en de nadruk ligt op behendigheid in plaats van op fysieke kracht.

Als de terreinen bezet zouden zijn (we kunnen ze niet reserveren) zorgt Rob ter plaatse voor een alternatief.

Spelregels

Bij jeu de boules is het de bedoeling om de metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje (het but of cochonnet) te werpen. De werptechniek is onderhands en kan variëren: rollen, halfhoog, hoog. De startafstand van de cirkel (van waaruit de spelers werpen) tot de but mag variëren van 6 tot 10 meter. Het spel wordt doorgaans gespeeld op een ondergrond van verhard zand of (grof) grind.

Jeu de boules kan zowel individueel als in teamverband gespeeld worden, waarbij een team kan bestaan uit twee of drie spelers. Men noemt dit ook wel doublette en triplette. Individueel noemt men ook tête-à-tête. Als met drie spelers per team wordt gespeeld, heeft elke speler twee boules, terwijl elke speler bij doublette en tête-à-tête drie boules heeft.

Het team dat (de equipe die) de partij mag beginnen wordt bepaald door loting. Wie de toss wint, trekt een cirkel met een diameter van ten minste 30 en ten hoogste 50 centimeter (tegenwoordig wordt ook een kunststof cirkel gebruikt) en gooit het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter. Het team dat het but uitwerpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Daarbij moet erop gelet worden dat de voeten binnen de cirkel staan en zij niet van de grond mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt.

Vervolgens mag de tegenpartij proberen een boule dichter bij het but te plaatsen (pointer), de boule van het andere team te verplaatsen (tirer of schieten) of het but te verplaatsen, om zo zelf dichter dan de tegenstander bij het but te komen liggen.

Er wordt niet om beurten gespeeld, maar het team dat het dichtst bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft.

In het laatste geval mag dat team proberen meer punten te scoren door boules dichter bij het but te leggen dan de beste boule van de tegenstander. Voor elke boule die een team dichterbij heeft geplaatst dan de tegenpartij krijgt het één punt (dus maximaal 6 punten bij triplette en doublette). Dan is de werpronde (of "mène") voorbij. Het team dat heeft gescoord, trekt een cirkel rond de plaats waar het but lag en gooit het opnieuw uit, waarmee de volgende mène begint.

Het spel eindigt zodra een team 13 punten heeft behaald.

terreinen jeu de boules