Vlaamse Vriendenkring Benidorm

 

Sociale Dienst voor onze Nederlandse leden

Sociale Dienst voor onze Belgische leden: Belgische leden

Als je met vakantie naar Spanje komt vergeet dan uw EHIC niet. Deze kaart is maar één jaar geldig en moet je dus jaarlijks hernieuwen. Een EHIC is de European Health Insurance Card en dat is een gratis Europese ziekteverzekeringskaart. Met een EHIC kan je medisch noodzakelijke zorg krijgen als u in uw vakantie ziek wordt. Je krijgt de zorg volgens de regels van Spanje. De zorgverleners behandelen je hetzelfde als de mensen die in dat land verplicht verzekerd zijn.

Indien je de EHIC vergeten bent, kan je telefonisch steeds een vervangingsattest opvragenbij uw zorgverzekering. Neem contact op met het CAK (Centraal Administratie Kantoor) via telefoonnummer +31 88 711 5551.


EHIC is geen reisverzekering

De kaart is geen alternatief voor een reisverzekering. De EHIC dekt namelijk geen particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld repatriëring (de reis terug naar huis) of verloren/gestolen eigendommen. Sommige zorgverzekeringen betalen echter de repatriëring van personen WEL terug. Verder kunt u de EHIC niet gebruiken als u speciaal naar Spanje komt voor een medische behandeling. Daarvoor moet u altijd eerst toestemming vragen aan uw eigen ziekenfonds.

Je wordt opgenomen in het ziekenhuis

Je kan in het Nederlands terecht bij de particuliere ziekenhuizen: Clinica Benidorm en Clinica Imed Levante. Leg bij opname in het ziekenhuis je EHIC voor. Beide klinieken hebben afspraken met de meeste Nederlandse ziekenfondsen. Heeft het ziekenhuis geen afspraak gemaakt, weet dan dat je alles zelf moet betalen.

Neem steeds, na opname, contact op met uw ziekenfonds. Indien je een privé reisbijstand verzekering hebt dien je die ook te verwittigen.

In tegenstelling tot België worden de kosten bij "niet-opname" in het ziekenhuis of de erelonen van docters en specialisten NIET aangerekend (indien uw ziekenfonds een afspraak heeft met het ziekenhuis).

Zorg in particuliere klinieken wordt soms niet vergoed omdat deze zorg niet zit in het wettelijke verzekeringspakket van Spanje. U krijgt dan een rekening die u zelf moet betalen. Sommige klinieken accepteren namelijk de EHIC niet als betaalmiddel voor uw zorg. Het CAK kan die kosten achteraf ook niet aan u vergoeden. U betaalt dus alles zelf.

Indien u een arts of specialist bezoekt die geen overeenkomst heeft met EHIC moet u alle kosten zelf betalen en krijg je geen terugbetaling door uw zorgverzekering.

Sociale Dienst VVB

Je kan bellen naar de Sociale Dienst vooraleer je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Deze zal je bijstaan voor mogelijke problemen bij opname in een ziekenhuis, contacten met familie in thuisland, documenten, paspoort, reisbijstand verzekering, contact met verzekering, de alarmcentrale van je mutualiteit.

Onze sociale dienst kan je ook bezoeken bij de intensieve zorgen en neemt het bezoeken in het ziekenhuis over van je kennissen of familie indien ze niet aanwezig zijn in Benidorm. Ook zullen ze je informeren voor eventuele repatriëring.

Indien je de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) vergeten bent, kan de sociale dienst van de VVB een vervangingsattest opvragen bij de CAK.