Vlaamse Vriendenkring Benidorm

 

Lid worden van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm 

Iedereen kan lid worden, maar Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten. Bij het aanvaarden van hun lidkaart verklaren de leden zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de club V.V.B.

 

Ga op woensdag namiddag naar ons clublokaal en neem contact met de secretaris. Het lidgeld bedraagt €20 voor een gans jaar (van 1 oktober tot 30 september), ook al komt men maar voor een korte periode. Bij inschrijving dient men zijn identiteitskaart voor te leggen. Je kan ook het inschrijvingsformulier downloaden, invullen en afgeven aan de secretaris.


Inschrijvingsformulier downloaden

 

Niet naar Spanje en toch lid blijven

Ex-leden en niet-leden die door omstandigheden niet naar Spanje kunnen komen en toch wensen lid te worden of te blijven van de V.V.B. kunnen dit doen door storting van € 15,- op rekening nummer:
IBAN : ES92 2100 7663 8302 0003 0776
BIC: CAIXESBBXXX

Naam: Amigos Flamencos de Benidorm 03503 Benidorm, met vermelding van “Lidgeld “+ Naam en voornaam.