Naamloos document
Wat doen wij?

Wij zijn er in de eerste plaats om te helpen en bijstand te verlenen in diverse omstandigheden zoals ziekenhuisopname, overlijden,  taalproblemen, e.d. We verhuren rolstoelen, krukken, loop wagens (rollators), aan zeer democratische prijzen. We zorgen desgewenst voor een medisch paspoort met alle gegevens die bij opname in de kliniek of bij ongeval  van groot nut kunnen zijn.

Verder bieden wij onze leden een waaier van activiteiten aan, zoals blijkt uit de maandoverzichten. Nog aangevuld met: daguitstappen, meerdaagse reisjes, welkomst receptie, Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsfeest, Valentijn, club diner, kerstloterij, en vooral onze woensdag namiddagen.

Bij een drankje en een gezellige babbel onder vrienden is er ook wel altijd iets te doen zoals o.a. een dansnamiddag, optreden van artiesten, informatieve praatjes, muziek en kennis wis, bingo,  enz.

Uitleenmateriaal

In de garage die wij huren wordt het eigen materiaal opgeborgen, alsmede het uitleenmateriaal zoals rolstoelen, krukken en looprekken.De resterende ruimte kan dienst doen voor het veilig opbergen van bagage of materiaal van leden die geruime tijd afwezig zijn.

Tarieven

Voor verhuring van:
rolstoel:                              € 15,- per maand
loopwagen:                        € 10,- per maand
krukken:                             € 5,-   per maand
Wij aanvaarden in dank krukken, rolstoelen,  loopwagentjes, hometrainers,  e.d
.
Voor de stalling van materiaal:  € 3,- per maand per valies of doos. Tot  max. 75 cm - en max. 35 kg

Het transport en de verhandeling van de goederen moet door de persoon zelf geregeld en uitgevoerd worden.
Wat doen wij niet ?  

Op vragen over verhuur of verkoop van appartementen, geschillen met de huisbaas of verhuurder, pech met de wagen, vervoer van goederen of personen kunnen wij helaas niet ingaan.

De V.V.B. houdt zich voornamelijk bezig met het samenbrengen en vermaken van de leden en hen nuttige inlichtingen te verstrekken. Verder helpen we onze leden met de mogelijkheden waarover wij beschikken.

No smoking!  Denk er aan!  Roken is totaal verboden in ons clublokaal. Er wordt verwacht dat alle leden zich aanpassen aan de Spaanse wetgeving die het roken totaal verbiedt in bars en restaurants!

Waarvoor dient uw lidgeld?

Naast de kosten eigen aan het dagelijks beheer van een vereniging en de huur van de garage, wordt een aanzienlijk deel van het lidgeld teruggegeven aan de leden, onder de vorm van recepties, tussenkomst en opleg bij betaalde activiteiten en optredens van artiesten e. d.

Bestuursleden en helpers worden niet vergoed voor hun werk en inzet, gemaakte kosten ten dienste van de club worden vanzelfsprekend terugbetaald.