Naamloos document
Woensdag 28 februari 2018
Clubnamiddag:

 

Vanaf 14uur30 tot 18 uur ben je van harte welkom in ons vertrouwd Cafeteria Maysan. Deze clubnamiddag staat in het teken van de HOBBYCLUB. na een drankje en een gezellige babbel onder vrienden wordt er BINGO georganiseerd.

Je kan uw inschrijving als lid vernieuwen.

Je kan inschrijven voor onze daguitstap van de "Fallas Valencia". Deze daguitstap met de bus vindt plaats op vrijdag 16 maart 2018. Prijs leden: €18.
Meer inlichtingen over de daguitstap "Fallas Valencia".

Je kan inschrijven voor Benidorm Palace op 3 maart 2018. Deze avondactiviteit, zonder bus, vindt plaats op zaterdag 3 maart 2018. Prijs leden: €32 - Niet-leden: €35.
Meer inlichtingen over Benidorm Palace

Wens je meer info over de Vlaamse Vriendenkring Benidorm?

Surf dan naar onze website: www.vvbenidorm.be .
Je kan ook Uw vraag stellen via mail aan vlaamse.vriendenkring.benidorm@gmail.com

Vrijdag 2 maart 2018
Algemene Vergadering VVB - 15 uur 30

Geachte heer,
Geachte Mevrouw,

De raad van bestuur roept de jaarlijkse Algemene Vergadering bijeen op vrijdag 2 maart 2018 om 15u30 in het lokaal Maysan, Calle Lepanto 10 te 03503-Benidorm.
Volgens de statuten van de vzw, goedgekeurd in de bijzondere Algemene Vergadering van vrijdag 9 februari 2018, bestaat de raad van bestuur uit minimum 3 leden en maximum 12 leden die door de Algemene Vergadering verkozen worden. Deze leden blijven verkozen voor een duurtijd van 4 jaar. Vandaag telt de raad van bestuur 8 leden die ontslagnemend zijn en zich terug herkiesbaar kunnen stellen voor een functie in de raad van bestuur.

Terzelfdertijd kan je je als lid kandidaat stellen voor een functie in de raad van bestuur. Elk lid kan zich kandidaat stellen om bestuurder te worden van de V.V.B. voor een periode van 4 jaar en dit vanaf 2 maart 2018.
Voorwaarden:
• Meerderjarig zijn en in het bezit van je burgerrechten.
• Geen bestuurder zijn van een andere vereniging die dezelfde doelstellingen nastreeft als deze van de V.V.B
• De Belgische nationaliteit bezitten.
De kandidaturen worden geëvalueerd door de huidige raad van bestuur en indien zij voldoen, aan de voorwaarden welke in de statuten en het huishoudelijk reglement voorzien zijn,
voorgelegd en goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering op 9 februari 2018.

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen gedownload en geraadpleegd worden:
Download statuten
Download Huishoudelijk Reglement

De uiterste datum van het indienen van de kandidaturen werd vastgelegd op 23 februari 2018.
Kandidaturen kunnen gericht worden, via mail, aan secretaris@vvbenidorm.be of via post door zending gericht aan Vzw Vlaamse Vriendenkring Benidorm,  Apartado de Correos 2101 te 03503-Benidorm.
Het vriendelijke groeten,
Dirk Van Staeyen,
Voorzitter VVB

Download Kandidatuurstelling