Naamloos document
Lid worden van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm 

Iedereen kan lid worden, maar Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten. Bij het aanvaarden van hun lidkaart verklaren de leden zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de club V.V.B.

Ga op woensdag namiddag naar ons clublokaal en neem contact met de secretaris. Het lidgeld bedraagt €20 voor een gans jaar (van oktober tot oktober) ook al komt men maar voor een korte periode. Bij inschrijving dient men zijn identiteitskaart voor te leggen. Je kan ook het inschrijvingsformulier downloaden, invullen en afgeven aan de secretaris.
Inschrijvingsformulier downloaden

Ex-leden en niet-leden die door omstandigheden niet naar Spanje kunnen komen en toch wensen lid te worden of te blijven van de V.V.B. kunnen dit doen door storting van € 15,- op rekening nummer:
IBAN : ES92 2100 7663 8302 0003 0776
BIC: CAIXESBBXXX
Naam: Amigos Flamencos de Benidorm 03503 Benidorm, met vermelding van “Lidgeld “+ Naam en voornaam

Iedereen kan lid worden van de V.V.B., Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten. Bij het aanvaarden van je lidkaart verklaart het lid zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de club V.V.B.

Niet-leden kunnen maximum driemaal aan een activiteit deelnemen (in sommige gevallen mits opleg), daarna zal men verzocht worden zich als lid te laten inschrijven.

 

Medisch paspoort

Je bent lid van de VVB en u bent nog niet in het bezit van een Medisch paspoort?
Klik dan hier voor een aanvraagdocument.

Invullen en afprinten en afgeven aan de secretaris op het wekelijkse clubnamiddag. Of scannen en opsturen naar secretaris@vvbenidorm.be