Naamloos document
Andere activiteiten

Op zoek naar … de kracht van activiteiten als bindmiddel. Achter elk beleid gaan vereenvoudigde beelden van de werkelijkheid schuil. Een soort van vensters waarmee we om ons heen waarnemen en duiden. In de beleidskunde spreekt men van ‘frames’ en ‘framing’ heeft betrekking op het, beknopt, in woorden en beelden weergeven van een bepaalde zienswijze op een oplossing.

De V.V.B. wordt geleid door een bestuur dat is samengesteld uit een kleine groep vrijwilligers die elk, op hun beurt, een bepaalde taak uitoefenen.

De taken van die vrijwilligers kunnen onderling sterk verschillen en toch zijn er een paar algemene principes die in elk bestuur terugkomen. Het gaat daarbij om plannen, organiseren, leidinggeven en controleren. Deze vier stappen vormen een cyclus, die steeds herhaald wordt in een goed bestuur.

De doelstellingen van de V.V.B., zoals ze in de statuten worden aangehaald, zijn vooral ‘de samenhang en onderlinge communicatie van alle leden te bevorderen door het promoten en organiseren van culturele, sociale activiteiten of te zorgen voor ontspanning of amusement en die initiatieven te ondernemen die een bijdrage betekenen voor het algemeen sociaal welzijn van ouderen, op rust zijnde of gepensioneerde personen.’

En ja, dit staat zo in onze statuten vermeld en als je het mij vraagt is dit een stevige boterham om gewoon te willen aanhalen dat de V.V.B. zoveel als mogelijk wil instaan om dagdagelijkse activiteiten te organiseren die voor alle leden toegankelijk zijn zoals er reeds zijn, de gezellig samenzijn op woensdag, het bergwandelen, het biljarten, de lessen Spaans, af en toe eens uit eten gaan in een of ander geschikt restaurantje, de daguitstappen, het kaarten & de hobbyclub op donderdagnamiddag.

Niemand van het bestuur zal ooit beweren dat dit een uitgebreid activiteitenprogramma is dat hier aangeboden wordt maar als we de denkwijze hanteren dat elkeen maar kan acteren volgens zijn eigen mogelijkheden dan komen we uit dat we handen te kort hebben om ons aanbod aan activiteiten nog verder uit te breiden. Ik weet niet of je het voelt aankomen maar hier gaan we dan:

Een oproep wordt gelanceerd naar medewerkers, een soort van ‘roergangers’ die het heft in handen willen nemen om zich verantwoordelijk te stellen om bv. ‘jeu de boules’ of petanque, bowling, lijndansen of fietsen in groep te organiseren.

Wie zich daarvoor gegadigde of geroepen voelt mag zich steeds in verbinding stellen met een of andere bestuurder van de V.V.B.

Terug naar "Activiteiten"